Hvorfor jeg er imot dagens innvandring

Europas_fall_2
For å kunne forklare hvorfor jeg er imot dagens innvandring så må jeg nesten begynne med å forklare hva jeg legger i begrepet innvandring.

Slik situasjonen er i dagens Norge og Europa ser jeg på innvandring som et problem ettersom jeg anser dagens innvandring og asylpolitikk for å være en problem og en trussel mot den etniske befolkningen og dens kultur i Europa og Norge.

Jeg mener dagens innvandring i mindre grad er basert på at menneskene som kommer som innvandrere kommer for å jobbe og tilføre de Europeiske landene noe positivt, men mer handler om storpolitikk og folk som søker et bedre og enklere liv på den europeiske skattebetalers bekostning.

Med dette mener jeg ikke at alle som kommer gjør det for å stikke sugerør ned i statskassen, eller at alle politikerne har en baktanke med sin utrolige snillisme ovenfor innvandrerne, men at disse to elementene er en stor del av grunnen til dagens innvandringspolitikk og problemene rundt den er jeg i liten tvil om.

Jeg kan jo begynne med hvordan jeg mener politikerne er ute etter å sko seg selv på resten av landets bekostnings. Det jeg mener med dette er at mange politikere er som folk flest veldig opptatt av seg selv og sine egne familiers ve og vel.

De vet også at om de skal få annerkjennelse på den internasjonale arena så må de bidra med en politikk av internasjonale proporsjoner, og et lite land som Norge har ikke så mye å stille opp med internasjonalt og derfor blir u-hjelpsarbeid den enkleste måten å vise ens politiske vilje til å bidra internasjonalt.

Av denne grunn er det de fleste politikerne her i landet nærmest går over lik for å vise sin vilje til å bidra med milliarder av kroner, og åpner landets grenser for strømmen av innvandrere så snart en eller annen internasjonal organisasjon ber om hjelp. De søker med andre ord en anerkjennelse hos disse organisasjonene i håp om etter endt stortingsperiode å kunne bli tilbudt en godt betalt stilling i en av disse internasjonale organisasjonene. Et godt eksempel her er Gro Harlem Brundtland i WHO.

Går jeg så over til selve innvandringen og asylsøkerne som kommer så er jeg i utgangspunktet ikke motstander av at mennesker kommer til landet vårt, jobber og bygger seg et bedre liv. Dette er noe jeg mener alle mennesker ønsker å gjøre, men problemet oppstår når strømmen av innvandrere blir så stor som den har blitt, og når absolutt ALLE kan komme uten at de hverken har jobb eller i det heletatt har som hensikt å jobbe eller bli en del av det norske samfunnet.

Jeg skiller derfor innvandringen i to deler. Vi har trygdeinnvandrere og vi har arbeids innvandrere. Disse to gruppene innvandrere er ofte veldig forskjellige, og de tilfører vårt lande veldig forskjellige utfordringer.

Den første gruppen nemlig trygde innvandrer er ofte den største og de fleste av disse kommer til landet vårt i form av familiegjenforening, ulovlig innvandring og asyl ordninger. Disse innvandrerne er ofte kravstore og koster skattebetalerne veldig mye penger. De har liten om noen utdanning, og de aller fleste av dem havner på en eller annen type trygdeytelse.

De får mange barn og ønsker oftest ikke å bli en del av det norske samfunnet. De lærer seg dårlig norsk og de beholder ofte sin egen kultur fremfor å ta til seg norsk kultur og tradisjon.

Trygdeinnvandrerne er oftest fra land i Afrika og Midtøsten, og har ofte en islamsk bakgrunn.

Disse innvandrerne ser jeg ikke noe grunn til at vi skal ta imot og jeg ser aller helst at denne gruppen innvandrere forsvinner.

Den neste gruppen er arbeids innvandrerne. Dette er innvandrere som kommer for å jobbe og tjene penger. Mange av disse kommer fra våre naboland som eksempelvis Sverige, Danmark eller Polen. De kan også komme fra land rundt om i verden, men felles nevneren er at de har fått seg en jobb og at den jobben har vært dems billett inn i landet.

Disse innvandrerne tilfører landet noe, og de kommer ofte kun for å jobbe og drar hjem når jobben er gjort. At enkelte av dem starter seg et liv i landet vårt ser jeg ikke på som et problem da jeg mener de er mer åpne for å fungere i det norske samfunnet, og at de i mye større grad respekterer norsk lov og kultur en hva trygdeinnvandrerne gjør.

Jeg mener også at arbeidsinnvandrerne kan utgjøre visse utfordringer/problemer, men de er mye mindre og omhandler i aller størst grad problemet med at de er med på å trykke lønnsnivået i Norge nedover. Dette da mange av arbeidsinnvandrerne kommer fra lavkost land hvor de er mindre avhengige av høye lønninger, og dermed kan ta til takke med lavere lønninger en hva en arbeider bosatt i Norge kan unne seg. Dette er selvfølgelig et problem, men slik jeg ser det ikke et problem man ikke med enkelhet politisk kan rette opp i ved å kreve like lønninger for arbeidsinnvandrere og arbeidere bosatt i Norge.

Arbeidsinnvandrerne har også en viss grad av familiegjenforening, men etter min erfaring er denne mye mindre og omhandler oftest foreldre som henter sine barn til landet. Dette mener jeg er helt akseptabelt, og jeg ser ikke på dette som noen problem, men snarere en god måte å sørge for at disse innvandrerne blir mer delaktige i det Norske samfunnet på.

Det finnes også en tredje gruppe innvandring som jeg ikke har nevnt enda og det er den som kommer via etnisk norske menn og kvinner som drar ut i verden, og finner seg ektefeller fra fremmede nasjoner. Denne innvandringen mener jeg vi alle bare MÅ akseptere ettersom vi lever i et fritt land der folk må få stå fritt til å velge hvem de måtte ønske å dele sine liv med.

Når det er sagt så mener jeg selvfølgelig at vi også her må stille visse krav slik at dette ikke blir et smutthull for trygdeinnvandrere som ønsker å misbruke systemet, og for folk å tjene penger på andres lidelser. Vi må stille krav til den som ønsker å hente sin brud/brudgom til landet vårt, og vi bør slik jeg ser det KUN tillate familiegjenforening nedover. Med det mener jeg at man kun skal få hente ens barn, og ikke hele ens familie til Norge.

Så hvis jeg skulle ha funnet på å gifte meg med ei dame fra Polen så ville hun kun ha søkt om familie gjenforening med sine barn om hun hadde noen, og ikke med sin mor, far tanter og onkler, fettere og kusiner slik man kan gjøre i dag.

Ved å begrense familiegjenforeningen til kun å gjelde ens barn så vil man unngå situasjonen med enslige asylsøkerbarn, og vi vil i stor grad begrense dagens innvandring.

Når det gjelder asylsøkere, kvoteflyktninger og andre mennesker som ønsker å ta seg til landet vårt for å søke tilflukt så mener jeg vi etter beste evne skal forsøke å hjelpe disse, men at vi må være strenge i behandlingen av dem, og kun gi opphold til de som virkelig trenger det.

Mennesker som forsøker å skjule sin identitet eller som begår kriminelle handlinger mens de søker asyl, mener jeg bør kastes ut av landet øyeblikkelig, og det skal spille liten rolle om søknaden dems er ferdig behandlet eller ikke. De har ved å begå en kriminell handling vist at de ikke trenger beskyttelse og de bør uttransportertes eller plasseres i interneringsleirer til dette er mulig.

Jeg mener vi skal være åpne for nye mennesker og kulturer, og jeg mener vi skal behandle våre medmennesker med respekt, men vi må også kunne stille krav til dem. Respekten og medmenneskeligheten må gå begge veier ellers vil vi aldri få et harmonisk og godt samfunn slik jeg ser det.

Vel dersom du er enig eller uenig med meg kan du legge igjen en kommentar.

Advertisements

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s