Trenger Europa innvandring?

EU-immigration
Dette er et spørsmål nok mange stiller seg i disse dager, og det er få som kommer med klare svar på dette spørsmålet.

Det er selvfølgelig vanskelig å kunne si den eksakte prisen på innvandringen, men at den er høy og at den koster penger er det liten tvil om, selv om politisk korrekte politikere og dems lakeier i pressen forsøker å tegne et annet bilde.

Jeg sier ikke at ALL innvandring koster penger, og jeg sier ikke at innvandrere ikke kan bidra til verdiskapning. Nei å komme med en slik påstand ville ikke bare være feil, men også tåpelig ettersom vi i dag har et land som beviser at nettopp innvandring kan være en stor resurs for et land om den gjøres riktig.

Så hvilket land er det da jeg snakker om? Jo det er Australia. Australia har veldig strenge regler for innvandring, og de tar i stor grad KUN inn innvandrere som har en utdanning landet trenger eller de allerede før de kommer har skaffet seg en jobb i Australia.

Dette fører til at Australias innvandrings befolkning blir en resurs for landet, og ikke går rett på diverse trygdeytelser slik de fleste innvandrerne til Europa fra Afrika og Midtøsten gjør.

Med andre ord tar ikke Australia imot trygdeinnvandrerne som jeg liker å kalle dem.

Så hvorfor trekker jeg så frem denne saken nå?

Jo det skal jeg fortelle dere. Jeg leste nemlig en kronikk fra Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 (Kronikken kan du lese her: http://e24.no/kommentarer/e24-kommentarer/per-valebrokk-kommenterer-bestemor-europa-trenger-flyktningene/23516116) hvor han forsøker med vage og få argumenter å argumentere for at Europa trenger alle de innvandrerne som nå forsøker å presse seg inn i Europa.

Han forsøker også å si at de mange bekymringene folk i de ulike Europeiske landene ikke har rot i virkeligheten, og at vi ikke har noe å frykte ettersom de tar lavlønns yrkene.

Dette blir bare absurd og dersom du følger litt med i timen så vil du se at folks vilje til å ta ulike jobber stiger og synker i takt med de økonomiske tidene. Du vil også se at folk vil ta de jobbene de får når de ikke har noe annet valg.

Årsaken til at den politiske og økonomiske eliten i fellesskap ønsker å tegne et bilde av at folk ikke er villige til å ta eksempelvis en vaskejobb er fordi de ved å kunne hente inn lavt utdannede innvandrere så kan de presse ned, og holde prisene lave for disse yrkesgruppene.

Går man til et annet punkt han trekker frem så er det dette med at innvandrere kan være entreprenører, og han trekker da frem en undersøkelse fra Italia som viser at navnene som topper listen for nye entreprenører er Kinesiske.

Vel her må man først spørre seg hvor stor prosent andel av den totale innvandringen til Italia kinesere utgjør, og så må man spørre seg hva det kommer av at det er navn fra den minste innvandringsgruppen som ligger på topp på entreprenør listen?

Kan det være fordi de kinesiske innvandrerne er høyt utdannede? At dette egentlig er personer som innvandrer landet i form av sitt yrke eller kom de på en flåte over Middelhavet?

Vi kan også spørre oss hvorfor de fleste entreprenørene ikke heter Muhammed eller har andre arabisk lignende navn?

Kan det skyldes de menneskene ikke har utdannelse? De ikke kommer fra en utdannet industrialisert del av verden osv.?

Dette vil ikke den Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 si noe om, og hele hans forsøk på å benytte argumentet med kinesiske navn faller derfor i grus.

De neste punktene han tar opp som han mener er feil er at innvandrere går på trygd, og at vi trenger innvandrere ettersom vi får færre barn i Europa og andre industrialiserte land.

Vel, med all respekt å melde er dette REN LØGN!!!

Det er nemlig slik at de aller fleste av innvandrerne som kommer til Norge og Europa (Da snakker jeg ikke om de som kommer i form av sitt yrke som svensker osv.) kommer i form av et ønske om et bedre og enklere liv. Ja jeg sier et enklere liv for mange av disse menneskene er hverken forfulgte eller sulter, og er i sine opprinnelsesland blant de mest resurssterke.

Disse menneskene kommer til Europa og Norge uten eller med liten utdanning, og uten språkkunnskaper, noe som gjør at de fra det øyeblikket de kommer hit begynner å koste Europeiske og Norske skattebetalere penger. De skal ha mat og drikke, de skal ha et sted å sove og sist, men ikke minst skal de få legebehandling.

Med andre ord så går de fra dag en rett inn på en eller annen trygdeordning som koster skattebetalerne mye penger og samtidig tynger helsevesenet og trygdesystemet.

Det er også slik at ikke alle som kommer til Europa er friske utdannede kvinner og menn som øyeblikkelig kan ta en vaskejobb. Mange av dem er barn og mange er syke og eldre som aldri vil jobbe en dag i det landet de kommer til, men går rett på en pensjonsordning som de ikke har betalt for.

Når man så snakker om at disse innvandrerne vil hjelpe med å redusere «eldrebølgen» som man kaller det her i Norge så er dette også bare tull. Det er slik at også innvandrere blir eldre og man ser at de som blir integrert, får seg en jobb osv. får en reduksjon når det kommer til antall barn de ønsker seg.

Dette er helt normalt ettersom man ikke lenger trenger 8 barn for å sikre sin alderdom, og man får en bedre helse og andre muligheter som gjør det å ha mange barn mindre attraktivt.

Med andre ord er det kun de lavere utdannede gruppene, og de gruppene som ikke greier å integreres i samfunnet som fortsetter å få mange barn, og ut fra erfaringene vi nå har fått gjennom de snart 50 årene vi har hat innvandring til Europa så ser vi at disse barna igjen blir en del av problemet og ikke en del av løsningen.

Vi må også se på historien hvordan vi de siste 200 årene har gått fra å være et ruralt samfunn, til å bli et industrialisert urbant samfunn. Det har ført til at folk har flyttet inn til byene hvor det gjennom den industrialiserte og teknologiske revolusjonen ble skapt utallige nye typer yrker og arbeidsplasser som måtte fylles.

Dette førte til at hele samfunnet endret seg og at man fikk en forflytning av folk fra rurale til urbane strøk hvor leilighetene var mindre, arbeidet opptok mer tid, og man hadde ikke like mye tid og fokus på familie og barn.

Forskjellen var jo selvfølgelig landsbygda der folk fremdeles fikk mange barn, og ettersom de barna som ikke fikk seg en jobb på bygda kunne reise til byen for å søke seg jobb som industriarbeider etc.

Dette gjorde at vi ikke fikk et veldig stort fall i antall fødte barn og slik fortsatte det frem til 1960 årene da vi fikk den såkalte babyboomer generasjonen. Dette var et direkte resultat av den raske fremveksten av ny teknologi og de mange yrkene som fulgte dens kjølevann, og ikke minst det faktum at vi fikk fremveksten av middelklassen i Amerika og Europa.

Effektene av babyboom generasjonen er nå forsvunnet og vi ser nå en stagnering i verdensøkonomien, og det er derfor naturlig at man da opplever en nedgang i fødselsraten i de industrialiserte høyteknologiske landene. Vi ser også hvordan behovet for mange barn synker i og med folk lever lengre og dermed kan stå i sinne yrker lengre.

Dette er naturlige konsekvenser av utviklingen i samfunnet, og det finnes så absolutt ingen grunn til bekymring eller grunnlag for at vi trenger en masseinnvandring av trygdeinnvandrere til Europa.

Tvert imot trenger vi færre trygdeinnvandrere slik at vårt velferdssamfunn kan bestå, og vårt helsevesen ikke blir lagt under så stort press at det knekker sammen.

Se til Storbritannia og Sverige som begge er land hvor helsevesenet nå slite og ligger nede for telling. I Storbritannia har man ikke lenger råd til å drifte lokale sykehus ettersom hele helsevesenet er bygget opp rundt prinsippet man har i Norge om at skatteinntekten fra ca fem industriarbeidstakere skal dekke trygde utgiftene for en trygdebruker/syk person.

Når antallet trygdebrukere øker dramatisk slik det har gjort i disse landene pga en høy ukontrollert innvandring så går ikke regnestykket opp, og systemet bryter sammen.

Som dere ser så er Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 sine argumenter bare tull og ren propaganda, og jeg har på en kortest mulig måte her forsøkt å argumentere for dette.

Dersom du er uenig eller du mener noe jeg sier her er feil så gjerne kom med en kommentar, og jeg vil forsøke å besvare det etter beste evne.

Kilde: Ekstremisten.blogg.no

Advertisements

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s