Terror angrep ved Manchester Arena!!!!

Det har vært en stor eksplosjon ved Manchester Arena og flere mennesker har død som følge av eksplosjonen like etter en stor konsert ved Arenaen. Politiet tør ikke enda gå ut med informasjon om at det er et terrorangrep, men enkelte politikere har allerede ytret at det har vært et «ANGREP» rettet mot Arenaen! Eksplosjonen…

Velkommen etter Dagbladet!

Da har en representant for den såkalte etablerte pressen skrevet en sak om «Obamas private hær», og hvordan Obama nå forsøker å benytte sin tidligere valgkamporganisasjon til å kjempe for å bevare Obamacare. Det er bare det at denne saken er flere måneder gammel, og det viser seg gang på gang at den såkalte etablerte…

CNN overser terrorangrepet i Sverige

Etter at Sverige og særlig svensk immigrasjonspolitikk ble en del av den amerikanske politiske diskusjonen ser vi nå at CNN unnlater å rapportere om terroren i Sverige. Dette da CNN klart ønsker å ikke gi President Trump korrekt i hans uttalelser om at den enorme immigrasjonen til Sverige og Europeiske land ville føre til problemer,…