Stadig mer informasjon peker på at Trump ble avlyttet av Barack Obama

Barack Obama sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Susan Rice beordret de ulike amerikanske etterretningstjenestene til å brembringe en «detaljert rapport» over telefonsamtaler som involverte Donald Trump og hans medarbeidere under presidentvalget ifølge den tidligere justisadvokaten Joseph diGenova. “Det som ble fremlagt fra etterretningsmiljøet på anmodning fra Ms Rice var detaljerte rapporter med avskårede telefonsamtaler med Trumps valgkampmedarbeidere…

Russland truer demokratene etter påstandene om at ‘Russland-Hacked presidentvalget’.

Pressetalsmann for det Russiske utenriksdepartementet gikk i dag ut og antydet at Russland kan komme til å frigi informasjon som vil belyse «hemmeligheter» Obama administrasjonen ba den Russiske regjeringen holde privat. Dermed endres nå fokus noe fra demokratenes påstander om koblinger mellom Russland og Trump administrasjonen over på Obama administrasjonens overvåking, og hemmelighold om dette.…

Mannspartiet tar opp kampen mot strømmonopolet

Mannspartiet har nettopp informert om at partiet har utvidet sitt politiske program til å inkludere energipolitikk ettersom man anser det for feilaktig at enkelte store strømleverandører EIER strømnettet i Norge. Mannspartiet sier de mener det er stat eller kommune (folket) som bør eie samfunnskritisk infrastruktur i Norge, og at private aktører bør kunne leie bruk…

Nye mulige beviser for at Obama administrasjonen overvåket Trumps valgkamp team!

Republikanere venter nå at granskere vil annonsere funnet av en såkalt «smoking gun» som viser at Obama administrasjonen har bedrevet overvåking av Donald Trumps valgteam, og muligens den nyvalgte presidenten selv. Det er ventet at beviser for dette vil bli fremlagt for House Intelligence Committee i løpet av uken. Klassifisert informasjon viser at det ble…

NSA dokumenter beviser at President Donald Trump og hans familie er blitt overvåket!

WASHINGTON, DC – Infowars.com har fra politikilder fått troverdig informasjon om individuelle registreringer av amerikanske borgere i henhold til National Security Agency (NSA) elektronisk overvåking i årene 2004 til 2010 – databasen antyder at både Donald J. Trump og Alex Jones ble ulovlig overvåket disse årene av regjeringen. Michael Zullo, tidligere leder og sjefsetterforsker ved…

Mannspartiets miljøpolitikk

I dag har Mannspartiet offentliggjort at partiet også ønsker å føre en 5 punkts politikk når det kommer til å takle miljø og klimaproblemer, og det ser ut som om partiet dermed tar sikte på å nå ut til litt flere velgere en tidligere. Partiets miljøpolitikk er veldig kortfattet, men er likeledes veldig konkret og…