Velkommen etter Dagbladet!

Da har en representant for den såkalte etablerte pressen skrevet en sak om «Obamas private hær», og hvordan Obama nå forsøker å benytte sin tidligere valgkamporganisasjon til å kjempe for å bevare Obamacare. Det er bare det at denne saken er flere måneder gammel, og det viser seg gang på gang at den såkalte etablerte…

CNN overser terrorangrepet i Sverige

Etter at Sverige og særlig svensk immigrasjonspolitikk ble en del av den amerikanske politiske diskusjonen ser vi nå at CNN unnlater å rapportere om terroren i Sverige. Dette da CNN klart ønsker å ikke gi President Trump korrekt i hans uttalelser om at den enorme immigrasjonen til Sverige og Europeiske land ville føre til problemer,…

Stadig mer informasjon peker på at Trump ble avlyttet av Barack Obama

Barack Obama sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Susan Rice beordret de ulike amerikanske etterretningstjenestene til å brembringe en «detaljert rapport» over telefonsamtaler som involverte Donald Trump og hans medarbeidere under presidentvalget ifølge den tidligere justisadvokaten Joseph diGenova. “Det som ble fremlagt fra etterretningsmiljøet på anmodning fra Ms Rice var detaljerte rapporter med avskårede telefonsamtaler med Trumps valgkampmedarbeidere…

Russland truer demokratene etter påstandene om at ‘Russland-Hacked presidentvalget’.

Pressetalsmann for det Russiske utenriksdepartementet gikk i dag ut og antydet at Russland kan komme til å frigi informasjon som vil belyse «hemmeligheter» Obama administrasjonen ba den Russiske regjeringen holde privat. Dermed endres nå fokus noe fra demokratenes påstander om koblinger mellom Russland og Trump administrasjonen over på Obama administrasjonens overvåking, og hemmelighold om dette.…

Nye mulige beviser for at Obama administrasjonen overvåket Trumps valgkamp team!

Republikanere venter nå at granskere vil annonsere funnet av en såkalt «smoking gun» som viser at Obama administrasjonen har bedrevet overvåking av Donald Trumps valgteam, og muligens den nyvalgte presidenten selv. Det er ventet at beviser for dette vil bli fremlagt for House Intelligence Committee i løpet av uken. Klassifisert informasjon viser at det ble…

NSA dokumenter beviser at President Donald Trump og hans familie er blitt overvåket!

WASHINGTON, DC – Infowars.com har fra politikilder fått troverdig informasjon om individuelle registreringer av amerikanske borgere i henhold til National Security Agency (NSA) elektronisk overvåking i årene 2004 til 2010 – databasen antyder at både Donald J. Trump og Alex Jones ble ulovlig overvåket disse årene av regjeringen. Michael Zullo, tidligere leder og sjefsetterforsker ved…